Nybros bästa Manskör, Kristvalla kyrkokör m.fl. sångare framför ”Den svenska mässan” komponerad av ”den svenska musikens fader” Johan Helmich Roman i Kristvalla kyrka den 25:e maj klockan 17:00.

Svenska Messan

Notskrift avJ H Roman

Dirigent: Pia Nilsson
Solister: Margareta Melz, Britt-Mari Ottosson,
Minu Bergman, Niclas Åhman.
Stråkar och blåsare, konsertmästare: Alfhild Medelius
Cembalo: Attila Gracza

Arrangör Nybro pastorat
Arrangör Sensus

Den ”svenska musikens fader”

Johan Helmich Roman (1694-1758)

Text: Pia Nilsson

 År 1694 (sexton-nittifyra) så föds i Stockholms stad
ett musikaliskt underbarn av allra högsta grad.
Han spelade för hovet vid sju års ålder blott.
Johan Helmich Roman spås en framtid av stort mått.

I hovkapellet satt han snart och spelte ́ violin,
men staden London hägrade, det vore melodin.
Ulrika Eleonora, vår kungliga prinsessa,
blev hans beskyddarinna från fotabjäll till hjässa.

Hon ordnade med resan till Englands huvudstad.
Där fick han träffa musiker från världens hörn på rad.
Den svenske virtuosen, så kallades han där,
till Sverige vände åter efter fem år over there.

Till sitt kära hovkapell, som han förut måst försaka,
han återvände nu, det kändes gott att va ́ tillbaka.
I maestrons ställning svingar han snart taktpinnen bestämt
och komponerar flöjtsonat till drottningen jag nämnt.

Under Romans ledning så ordnas nu konsert.
Den allra första i vårt land, man säger att det är.
Och Roman komponerar till påsk och pingst och jul
och hovkapellet spelar musiken utan strul.

I sitt första äktenskap får Roman två små söner.
Men hustruns död i barnsäng mycken sorg och missmod röner.
Med ohälsa och lomhördhet i sitt bagage han far
till kurort, som ger hälsa och ny repertoar.

När några år har gått till ända gifter Roman sig på nytt.
På Ryningsnäs i Mörlunda ett äktenskap har grytt.
Kapten Baumgardts unga dotter blir nu fru, får fyra barn.
Men efter blott sex år av lycka även hon i dödens garn.

För Johan Helmich Roman är nu svårt att komponera.
Men likaväl, musik till fest, det måste han prestera.
På Drottningholm där gifter sig vårt tronföljarepar,
har tjugofyra satser av Drottningholmsmusiken klar.

Men Romans hälsa vacklar, att den ej helt fördärva,
så flyttar han med barnen ner till gården de fått ärva.
På Haraldsmåla var han dock ej overksam minsann:
”Den svenska messans” toner, han där i Ryssby fann.

År 1758 (sjutton-femti ́åtta) komponeras Romans slutton.
Därefter Ryssby kyrkogård ger Roman sitta ron.
Men att hans toner lever och aldrig nånsin dör,
det har musikens vänner ett särskilt ansvar för.