Välkommen till Nybro Manskörs nya hemsida. Vi kommer att flytta in efterhand under början av 2019 så det kommer finnas många anledningar för ett återbesök.