Två verkliga veteraner i Nybro Manskör, numera bortgångne, mångårige ordföranden Nils Eric Björklund och körens ålderman 1:e tenoren Lars Ammert har bidragit med en utförlig text om Nybro Manskörs historia som vi gärna publicerar igen. Läs den här.