Historik

Nybro Manskör är utan tvekan en veritabel institution i Nybros kulturliv och frågan är om inte kören är den allra äldsta av kommunens kulturföreningar. De tidigaste uppgifterna man har daterar sig till november 1920, men det lär ha funnits en manskör redan omkring sekelskiftet 18-1900.

Föreningen bildades på hösten 1921 av bl.a. Karl Lindkvist och Martin Lundin. Medlemsavgiften bestämdes till 1 krona. Gustaf Waldén gick då tillsammans med de s.k. masjöpojkarna John och Herbert Olsson till folkskolläraren Ernst Kallenberg och bad honom att bli körens dirigent och ledare. Man tog sig namnet Nybros Arbetares Sångförening, eller som den senare kallades Nybro Arbetarsångkör. I körens arkiv finns dock inte mycket bevarat från det tidiga 1920-talet och det förefaller som om verksamheten efter en tid mer eller mindre stagnerade och gick på sparlåga 1924-27.

1927 tillträdde emellertid Johnny Rudwall som dirigent och den sysslan innehade han sedan under hela 30 år! Det var förmodligen i samband med detta somm föreningen bytte namn till Nybro Manskör. I Nybro historia 1924-1968 skriver Rudwall:

Nybro Manskör gav konserter i fullsatta kyrkor och samarbetade bl.a. med manskörerna i Borgholm, Högsby och Mönsterås med konserter i respektive kyrkor och, inte att förglömma, trevliga samkväm efteråt. Man brukade avsluta dessa konserter med något större körverk med orkester, exempelvis Landkjenning av Grieg eller Islossning av Josephsson. Dessutom hade kören som stående uppgift att på Valborgsmässoafton hälsa våren och sjunga vid valborgsmässoeldarna. Då var det vanligt att många av stadens borgare, som annars inte deltog i musiklivet, spontant hoppade in i sångarnas led. Industriledare, fabrikörer och affärsmän stämde in i hyllningen till våren.

Programblad 7:e december 1924
Nybro manskör på turné

Det var 1933 som kören bytte namn till Nybro Manskör och den bild som Rudwall ger är av en verkligt aktiv kör. En av höjdpunkterna bör ju ha varit nyåret 1931-32 då kören hade en framträdande roll vid det officiella firandet av att köpingen Nybro blev stad.

Tidningsurklipp, källa okänd.
Vårsånger utomhus

Av allt att döma har sedan 1940-talet dock betytt en viss avmattning i verksamheten om man får tro medlemstal och repetitionstillfällen, men 1950-talet innebar en klar uppgång. Bl.a. nästan fördubblades antalet sångare på ett par år från 14 1948 till 26 år 1952!

År 1957 efterträddes Johnny Rudwall som dirigent av Ivar Söderström. Denne hade en lång tid bakom sig som sångare och från 1942 och alltfort som sekreterare i kören. Till en början hölls verksamheten väl uppe, men för Nybro Manskör kom 1960-talet att innebära en allvarlig kris. Antalet medlemmar sjönk till 15 år 1964, man saknade fast repetitionsdag och det året framträdde man endast 2 gånger!

En återhämtning skedde emellertid och 1971 tog Erling Hansson över som dirigent. Han kom att verka i 10 år och de åren betydde stora framgångar för kören. Man fick flera nya medlemmar, medelåldern sjönk markant och man gjorde flera framträdanden. Bl.a. samlade sig kören till egna konserter med inbjudna solister, alltifrån en visafton 1974 med en ung Karin Rehnquist eller en dito med Ulla Severin 1976 till jubileumkonserten 1980 tillsammans med Tord Slättegård.

Tidningsannons Stadt Kalmar
Nybro Manskör på turné igen

Kören deltog även aktivt i den s.k. KNÖL-kören, dvs. Kalmar, Nybro och Ölands förenade manskörer. Eftersom Erling Hansson var kommunal musikledare kunde kören vid flera tillfällen konsertera med en symfonisk orkester, sammansatt av musiklärare och begåvade elever i inte bara Landkjenning utan även i specialarrangemang av Amazing Grace och Hallejujah. Man skaffade 1974 enhetlig körklädsel – blå blazer med emblem – inledde en förnyelse av repertoaren, gjorde På Begäran-konserter där publiken fick bestämma programmet, sjöng in kassettband och medverkade i kommunens grammofonskiva. År 1980 deltog också ett antal sångare i Smålands Sångarförbunds stora USA-turné.

Efter Erling Hansson kom så 1981 Hans Olof Stavert som körens dirigent. Under hans tid fortsatte den musikaliska kvalitén att stiga, repertoaren förnyades på många sätt, inte minst genom arrangemang av körens olika andredirigenter som Mats Persson och fr.a. Mats Runberg, vilken de sista åren av 1900-talet även hade titeln förste dirigent. Hans Olof Stavert ledde kören i många stora sammanhang, ofta i Madesjö kyrka med ”Musica Collecta” och olika sångsolister. Särskilt minnesvärt är när Nybro Manskör sjöng bl.a. Herdarnas Sång i Hilding Rosenbergs Den heliga natten. Stavert förde också kören in i den stora sakrala europeiska musiktraditionen, t.ex. Missa Brevis av Haydn eller Brahms Altrapsodi. Och när så behövdes skrev han egna arrangemang t.ex. av Birger Sjöbergs Fridas visor. Nybro Manskör samarbetade med Teaterföreningen, bl.a. med ett egenhändigt sammansatt ”sångspel” Bondbröllop tillsammans med Nybro Folkdanslag, man sjöng i kommunhuset Balders atriumgård och Folkets Hus och aktiviteten var betydande. Under fr.a. 1990-talet fördes pop-musiken t.ex. Beatles upp på repertoaren – bl.a. gjordes två s.k. ”Mansbandsaftnar” med Mats Runberg som dirigent – liksom den nyare julmusiken.
Perioden kom dock framför allt att präglas av de ”miniturnéer” Nybro Manskör företagit till olika länder. Den första gick 1981 till Finland – konsert i Helsingfors´ stadshus – och under åren som följde besökte man Nybros vänorter Jevnaker i Norge och Lemvig i Danmark, man for med KNÖL-kören till Hamburg, man sjöng i Zielona Gora i Polen och Haapsalu i Estland. De båda senare visiterna föranledde även svarsbesök av värdkörerna. Det största äventyret ägde dock rum 1988, då Nybro Manskör tog sångspelet Bondbröllop med ett ungt, sjungande kärlekspar samt Nybro Spelmanslag med spelemän och åkte på en veckolång turné till Grekland. det blev två föreställningar i Aten, gästspel i Svenska kyrkan i Piréus, besök i Delfi mm. En oförglömlig manskörsresa.
År 2002 tackade Nybro Manskör Hans Olof Stavert för 20 fantastiskt utvecklande år och hälsade Mats Alexandersson välkommen som dirigent. Ledarskapet blev kortvarigt eftersom Mats flyttade från orten redan 2005.

Ledarbristen var då akut, men efter mycket sökande och diskuterande lyckade man knyta Pia Nilsson till kören. Detta visade sig vare ett lyckokast eftersom Pia bara inte är en utmärkt repetitör och dirigent, utan dessutom äger såväl författarens som regissörens gåva. Som rutinerad teater- och kabarémakare har hon lyckats få kören att sceniskt agera i både dans och andra krumsprång. Hennes schackparti ”Svart På Vitt” har tillsammans med en Torsåskör med samma namn, dansare och musiker spelats inför entusiastisk publik i såväl Nybro, som Emmaboda och Torsås. I denna historiska tillbakablicks slutfas kan vi säkerligen hysa den tro och förhoppning att det kreativa samarbetet Nybro Manskör – Pia Nilsson bara har börjat…

Som framgått ovan, har Nybro genom åren haft en aktiv och välsjungande manskör att glädjas åt, en kör som inte bara hållit traditionen att hälsa våren välkommen på Valborgsmässoafton levande och städse deltagit i Nationaldagsfirandet utan även efter bästa förmåga försökt vitalisera och förnya manskörsmusiken, ett viktigt inslag i kommunens musikliv. Och man har den uttalade ambitionen att fortsätta att leva upp till det skämtsamma epitetet ”Nybros Bästa Manskör” – leve Nybro Manskör!