Om Manskörens historia

Två verkliga veteraner i Nybro Manskör, numera bortgångne, mångårige ordföranden Nils Eric Björklund och körens ålderman 1:e tenoren Lars Ammert har bidragit med en utförlig text om Nybro Manskörs historia som vi gärna publicerar igen. Läs den här.

Hej världen!

Välkommen till Nybro Manskörs nya hemsida. Vi kommer att flytta in efterhand under början av 2019 så det kommer finnas många anledningar för ett återbesök.