Nybros bästa Manskör medverkar i «Via Dolorosa» – en meditativ musikgudstjänst i Kristvalla kyrka långfredagen 19/4 klockan 18.00.
Hör också Kristvalla kyrkokör och Per Larsson på flöjt.

Kristvalla kyrka
Kristvalla kyrka