Nybros bästa Manskör sjunger konsert i Örsjö kyrka kl. 18 lördag 16:e mars 2019.

Örsjö kyrka
Örsjö kyrka

Arrangör och andakt:

Arr Nybro pastorat